Një dhomë gjumi pak më e veçantë se të tjerat, punuar posaçërisht për një ndër klientët tanë.

ABT > Një dhomë gjumi pak më e veçantë se të tjerat, punuar posaçërisht për një ndër klientët tanë.