Gjërat që bëhen me kujdes dhe dashuri janë gjëra që gëzohen dhe qëndrojnë për kohë të gjatë.

ABT > Kitchens > Gjërat që bëhen me kujdes dhe dashuri janë gjëra që gëzohen dhe qëndrojnë për kohë të gjatë.